Sanat Atölyeleri

9 Ocak 2017 Pazartesi

SKYGD?nin çalışmalarının ana eksenini oluşturan sanat atölyeleri programı farklı disiplinlerde (plastik sanatlar, drama, dans, hip hop, video) uygulanmaktadır. Bugüne kadar kendi projelerinde ve çeşitli farklı kurumların projelerinde sanat atölyeleri bileşenini etkin bir şekilde kullanan SKYGD çalışmalarını ?sanatın onarıcı işlevi? düşüncesine dayandırmaktadır. Sanat atölyeleri dezavantajlı grupların yaşamla olan toplumsal ve ekonomik sebeplerle zedelenmiş bağlarını güçlendirmekte, onlara kendilerini eşit ve özgür bir ortamda ifade etme ve üretimde bulunma olanağı tanımaktadır.