ilke ve amaçlar

Sosyal - kültürel yaşamın zarar gördüğü, zayıfladığı, yapılamaz hale geldiği yerlerde sosyal- kültürel etkinlikleri, sanatsal aktiviteleri desteklemek ve yeniden yapılabilir hale getirmektir.

Farklı gruplarla yapılan çalışmalarda edinilen deneyim; yaratıcı etkinliklerin, güç koşullar altında yaşayan tüm gruplarla ilişki kurmada ve onarıcı bir etki yaratmada oldukça güçlü bir araç olduğunu gösterdi. Bu doğrultuda, ?sanatın onarıcı işlevinden faydalanmak ve sanat yoluyla sekteye uğramış becerileri, algıları ve ilişki biçimlerini yeniden mümkün kılmak? en temel amaç olarak belirlendi.


SKYGD, kurulduğu 2000 yılından buyana, güç koşullar altındaki veya sosyal dışlanmaya maruz kalmış gruplara yönelik projeler(devlet kurumları, yerel idareler ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde)yürütmektedir. Bu projeler hedef grupların sorun alanlarına yönelik, onların sahiplenebileceği ve birebir uygulayıcısı olabileceği niteliktedir.

SKYGD; risk altındaki çocuklar, psikiyatrik teşhis almış ve zihinsel engelli kişiler ile yakınları, hapishanelerde bulunan tutuklu ve hükümlülerle -çeşitli illerde- sanat atölyeleri gerçekleştirmiştir. Dernek, 2013 yılından itibaren çalışma alanını genişleterek sosyal dışlanmaya maruz kalan herkesi (kadınlar, yaşlılar, madde bağımlıları, evsizler, mülteciler,LGBT bireyler?) çalışma alanının içine katmıştır.